e-loket

NIEUWS

Nieuws augustus 2016 - Regularisatie na pensionering

Ook na de pensionering en het stopzetten van de zelfstandige activiteiten blijven de regularisaties doorgaan over de jaren met voorlopige bijdragen.   Deze regularisaties kunnen vermeden worden. 

Read More
Nieuws juli 2016 - Hoe voorkom je Staatsblad Fraude

Het is ondertussen al een jaar geleden dat 23 ondernemingen het slachtoffer werden van de Bulgaarse bende. Het blijft echter nog steeds een probleem dat om aandacht vraagt.

 

Read More
nieuws juni 2016 - uitbreiding moederschapsrust vrouwelijke zelfstandigen vanaf 01/01/2017

Op 01/01/2017 breidt de periode van de moederschapsrust voor vrouwelijke zelfstandigen uit.

Read More
nieuws juni 2016 : nieuw op uw e-loket

Op het e-loket zijn nu ook de opgebouwde reserves zichtbaar via het tabblad RESERVES.  Handig om uw sociale bijdragen te optimaliseren en zware regularisaties te voorkomen. 

Read More
nieuws maart 2016 - Strijd tegen sociale fraudeurs gaat verder in 2016

Aan de hand van 90 actiepunten blijft de strijd tegen sociale fraude die in 2015 werd ingezet onverminderd verdergaan .

De aandacht zal sterk gericht zijn : 

Read More
Nieuws december 2015 - BTW-Vrijstelling kleine ondernemingen

 

Op 1 januari 2016 zal het omzetcijfer voor de vrijstellingsregeling van BTW voor kleine ondernemingen worden opgetrokken van 15.000 euro naar 25.000 euro. 

Read More
Nieuws oktober 2015 - TAX SHIFT VOOR ZELFSTANDIGEN VANAF 2016

Zelfstandigen betalen vanaf 2016 minder sociale bijdragen. 

Read More
Nieuws november 2015 - Nieuwe werkwijze aflevering Ad Hoc attest

Sinds 16/11/2015 geldt er een nieuwe werkwijze voor de aflevering van het Ad Hoc attest voor de inschrijving van EU-onderdanen in het verblijfsregister.  Ad Hoc-attesten worden niet meer aan de aanvrager afgeleverd maar elektronisch overgemaakt aan de betrokken gemeente-/stadsbesturen.

 

Read More
Nieuws mei 2015 - Uitbreiding BTW-vrijstelling

Vanaf 1/1/2016 wordt de BTW-vrijstelling opnieuw uitgebreid voor de KMO's. 

Read More
Nieuws januari 2015 - Herstelplan tuinbouw Russisch invoerverbod

Land- en tuinbouwers die liquiditeitsproblemen ondervinden als gevolg van het Russisch invoerverbod kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de voorlopige of definitieve bijdragen van 01/10/2014-30/06/2015.

Read More
Nieuws maart 2014 - Wijziging BTW formaliteiten kleine ondernemingen

De BTW-formaliteiten voor kleine ondernemingen wijzigen.  Vanaf 1 april 2014 wijzigt de grens voor vrijstelling van 5.580 euro naar 15.000 euro.  Wie al vanaf 1 april toepassing van deze nieuwe maatregel wil moet dit vóór 21 maart doorgeven aan het BTW-controlekantoor.

Read More
Nieuws maart 2014 GEVOLG Toekenning RSZ-vermindering aan de verschillende gewesten

Op 1 juli e.k. zullen de RSZ-verminderingen toegekend worden door de gewesten.  Een rechtstreeks gevolg hiervan is dat de werkgever er goed moet op toezien dat al zijn vestigingen correct opgenomen zijn in de KBO. 

Read More
Nieuws januari 2014 - Vanaf 01/01/2015 nieuwe bijdrage berekening sociaal statuut

Vanaf 01/01/2015 zullen de sociale bijdragen niet meer berekend worden op de inkomsten van 3 jaar geleden maar wel op het beroepsinkomen van het jaar zelf.  De zelfstandige zal dan het bedrag van de sociale bijdragen kunnen verhogen of eventueel verlagen in functie van het inkomen van het lopende jaar.   

Read More
Nieuws april 2013 - Nieuwe machtigingen ambulante handel (leurkaart)

Sinds 1 april heeft de overheid een nieuw systeem ingevoerd voor de kaarten ambulante handel.

Read More
Nieuws Januari 2013 - Multipen Bulletin 2013-1

Sociale Bijdragen 2013 / Tarieven Ondernemingsloket 2013 / Tijdige betalingen zonder domiciliëring / Fiscaal Attest / Taken en kwaliteitsnormen van Multipen / Meer bijverdienen als zelfstandige, hoger pensioen ... 

Read More
Nieuws Januari 2013 - Bijverdienen als gepensioneerde

De ministerraad heeft op 11/01/2013 een aantal maatregelen goedgekeurd inzake pensioenen.  Na bekendmaking in het Staatsblad treden deze maatregelen in werking met terugwerkende kracht vanaf 01/01/2013. 

Read More
Nieuws januari 2013 - Nieuwe procedure aflevering Ad Hoc-attest

Vanaf 01/01/2013 nieuwe procedure aflevering attest van aansluiting met het oog op verblijfsrecht – Ad Hoc Attest

Read More
Nieuws November 2012 - Hervorming Sociale Bijdragen voor Zelfstandigen

Minister Sabine Laruelle wil het systeem van de sociale bijdragen voor zelfstandigen herzien.

Read More
Nieuws - oktober 2012 - Nieuwe sociale verzekering

Vanaf 1 oktober gaat een uitbreiding op de vroegere faillissementsverzekering in voege: de sociale verzekering bij gedwongen stopzetting.

Read More
Nieuws - september 2012 - Strijd tegen schijnzelfstandigen en schijnwerknemers

De wetgever bindt de strijd aan met schijnzelfstandigen en schijnwerknemers.   

Read More
Nieuws - augustus 2012 - Registratie aannemer

De registratie als aannemer definitief afgeschaft vanaf 1 september 2012

Read More
Nieuws - juli 2012 aanvulling op kinderbijslag

Jaarlijkse aanvulling op de kinderbijslag of schoolpremie

Read More